Comenius

We wrześniu 2010. Szkoła Podstawowa nr 13 w Chorzowie rozpoczęła udział
w międzynarodowym projekcie „Living, Reading, Growing” („Żyć, czytać, wzrastać”), finansowanym ze środków europejskich w ramach programu „Comenius”. Naszymi partnerami w projekcie są szkoły z Berlina, Urbino we Włoszech, Dumesti i Targu Jiu w Rumunii oraz tureckiego Izmiru. Czas trwania projektu przewidziano na lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012, a jego głównym celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów czytaniem dzieł literackich.

W ramach projektu przewidziano szereg zajęć tematycznych, związanych z literaturą dla dzieci i młodzieży oraz dotyczących geografii, historii i kultury krajów partnerskich. Zajęcia te odbywają się w czasie lekcji – zwłaszcza języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, historii, plastyki i informatyki – a także w formie zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie „Trzynastki” mieli okazję m.in. pokazać Polskę, Chorzów i swoją szkołę w formie prezentacji multimedialnej, wykonać komiks zatytułowany „Mój przyjaciel Pinokio”, wystawić krótką sztukę teatralną pt. „Pinokio – nasz przewodnik po Włoszech” oraz wziąć udział w imprezie „Wolność czytania”, zorganizowanej przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Chorzów.

W czasie trwania projektu przewidziano również pięć kilkudniowych spotkań
w szkołach partnerskich. Dwa z nich już się odbyły. Gospodarzem pierwszego w dniach 15. – 20. listopada 2010. była Oberschule am Brunnenplatz z Berlina. Udział w wyjeździe wzięło siedmioro uczniów klas 4-6: Roksana Klimek, Marysia Kalka, Paulina Kluska, Michał Pacocha, Krzysztof Sowa, Dawid Zimoląg i Radek Swęda. Opiekunami grupy byli p. Michał Szwedo i p. Paweł Sigulski.

Spotkanie drugie odbyło się w dniach 7. – 15. maja 2011. we włoskim Urbino. Udział w spotkaniu wzięły: Kasia Szkopek, Julia Rogoń, Marysia Socha, Ola Józefiak, Karolina Jauernig,  Milena Miller, Roksana Zielonka i Michalina Orłowska. Role opiekunów pełnili: p. Joanna Zduniak i p. Paweł Sigulski.

Kolejny wyjazd, tym razem do Turcji, planowany jest na ostatni tydzień października 2011.