Calibrate

O projekcie:

Projekt pod nazwą CALIBRATE rozwijał ideę nauczania z wykorzystaniem cyfrowych zasobów edukacyjnych (e-nauczanie) w szkołach. Realizacja projektu CALIBRATE rozpoczęła się w październiku 2005 r. i zakończyła w marcu 2008 r.

W ramach projektu CALIBRATE współpracowało osiem ministerstw edukacji: Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Litwy, Polski, Słowenii i Węgier. Sześć spośród ośmiu to nowo przyjęte kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej. W pracach nad projektem CALIBRATE wykorzystywane były rezultaty trzech ukończonych z powodzeniem projektów, które dotyczyły tematyki budowania społeczeństwa informacyjnego w ramach Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej (CELEBRATE, ITCOLE i VALNET).

Projekt CALIBRATE był jednym z projektów z dziedziny społeczeństwa informacyjnego, realizowanych w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego ukierunkowanych na wzmocnienie integracji badań naukowych w zakresie nowych technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT) w rozszerzonej Europie.

Projekt CALIBRATE miał również znaczenie strategiczne, ponieważ umożliwił zdefiniowanie warunków dla nowej, ogólnie dostępnej europejskiej platformy wymiany cyfrowych zasobów edukacyjnych (European Learning Resource Exchange [LRE]), którą w roku 2007 zainicjowała Europejska Sieć Szkolna European Schoolnet (EUN).

Cele projektu:

Wymiana cyfrowych zasobów edukacyjnych na zasadzie współpracy:

Głównym celem projektu CALIBRATE było wspieranie wspólnego wykorzystywania i wymiany cyfrowych zasobów edukacyjnych w szkołach.

Projekt CALIBRATE w szczególności:

– umożliwił nauczycielom centralne wyszukiwanie zasobów edukacyjnych w sieci powiązanych ze sobą krajowych internetowych centrów zasobów edukacyjnych państw uczestniczących w projekcie,

– dostarczył szkołom narzędzi do tworzenia materiałów dydaktycznych („learning toolbox”) – otwartego środowiska, umożliwiającego doskonalenie pracy zespołowej na zasadzie współpracy i wymiany materiałów opracowanych we własnym zakresie przez szkoły, jak również aktywne wykorzystanie zasobów edukacyjnych, dostępnych w projekcie CALIBRATE,

– umożliwił prowadzenie badań i testowanie nowego podejścia do wypracowania standardu opisu sposobu klasyfikacji elektronicznych materiałów edukacyjnych dla doskonalenia wymiany, wyszukiwania oraz wykorzystywania cyfrowych zasobów edukacyjnych (semantyczna interoperacyjność),

– zweryfikował przydatność w praktyce wypracowanych rozwiązań oraz zastosowanych mechanizmów w portalu poprzez przeprowadzenie walidacji w około 100 szkołach europejskich.

Wielopoziomowy projekt ukierunkowany na usługi

W projekcie CALIBRATE cele badawcze i rozwojowe były ze sobą ściśle zintegrowane. Projekt koncentrował się na niewielkiej liczbie obszarów – takich, które albo są jeszcze słabo ukierunkowane na poziom europejski, lub gdzie lepsza integracja badań w zakresie ICT może przyspieszyć efektywne wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspólnej edukacji w szkołach.

Główne cele badań to:

 • zbadanie, w jaki sposób można powiązać tematy ujęte w elektronicznych zasobach edukacyjnych z programami nauczania w poszczególnych krajach oraz podjęcie próby zdefiniowania zawartości krajowych programów nauczania, z zastosowaniem technik nowoczesnych systemów wiedzy,
 • rozwój elastycznego „systemu pośrednictwa” („brokerage system”) drugiej generacji, który można będzie łatwo zaadoptować do potrzeb krajowych portali zasobów edukacyjnych. Projekt CALIBRATE dostarczył zestaw usług takich jak zintegrowane wyszukiwanie, wymianę cyfrowych zasobów edukacyjnych, obsługę praw autorskich, które w zależności od potrzeb będą mogły być dowolnie łączone,
 • rozwój otwartego systemu narzędzi informatycznych „toolbox” do uczenia na zasadzie współpracy z bogatym zestawem rozbudowanych mechanizmów, powstałych we współpracy z nauczycielami-praktykami.

Kluczowym celem projektu było połączenie tych kierunków badań, których realizacja w ramach projektu CALIBRATE ułatwi krajowym środowiskom oświatowym dostęp do platformy połączonych repozytoriów zasobów edukacyjnych i ich efektywne wykorzystanie.

Partnerzy w projekcie badawczym Calibrate:

 • European Schoolnet /Koordynator
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie /Polska
 • APERTUS Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért /Węgry
 • Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur /Austria
 • Centre for Information Technologies in Education /Litwa
 • Centre for International Services of MoEYS /Czechy
 • Eötvös Loránd University /Węgry
 • InterMedia University of Oslo /Norwegia
 • Ministry of Education /Flandria, Belgia
 • Ministry of Education /Polska
 • SUN Microsystems/Belgia
 • MTA SZTAKI /Węgry
 • Taideteollinen korkeakoulu /Finlandia
 • Tallinn University /Estonia
 • Tiger Leap Foundation /Estonia
 • Tovek /Czechy
 • University of Ljubljana /Słowenia

Baza materiałów:

Portal:

Portal wymiany zasobów edukacyjnych Calibrate dostępny dla uczestników projektu Calibrate.

http://calibrate.eun.org/ww/en/pub/calibrate_project/home_page.htm

LeMill:

Platforma internetowa umożliwiająca szukanie, tworzenie i wymianę elektronicznych zasobów edukacyjnych.

http://lemill.net/

Szczegółowe informacje dotyczące projektu Calibrate:

http://calibrate.men.gov.pl/calibrate_c.html

http://calibrate.eun.org

Publikacje z uwzględnieniem wykorzystania technologii informacyjnej /portal Calibrate – scenariusze lekcji języka angielskiego/

 1. Temat lekcji: Revision of numbers
  http://calibrate.eun.org/merlin/resources/dsp_lom.cfm?location=eun___lp141.xml
 2. Temat lekcji: The United States of America
  http://calibrate.eun.org/merlin/resources/dsp_lom.cfm?location=eun___lp139.xml
 3.  Temat lekcji: Telling the time — revision
  http://calibrate.eun.org/merlin/resources/dsp_lom.cfm?location=eun___lp140.xml

Strony: 1 2