Terminy zebrań

KONTAKTY Z RODZICAMI

Obowiązkowe

zebrania ogólne

od godziny 17:00

                                                Terminy
Klasy 1 – 3   Klasy 4 – 6
Klasy 1 – 12 września 2016 19 września 2016 kl. 2 – 6
21 listopada 2016 28 listopada 2016
30 stycznia 2017 31 stycznia 2017
20 marca 2017 27 marca 2017
                                              Czerwiec 2017

Terminy ustalone indywidualnie dla klas lecz w formie zebrania ogólnego podsumowującego rok szkolny

Zebrania indywidualne należy organizować poza podanymi terminami w ramach indywidualnych konsultacji z rodzicami

 

KONSULTACJE Z RODZICAMI

Konsultacje w godzinach

16:00 – 17:00

Terminy
17 października 2016
12 grudnia 2016
27 lutego 2017
24 kwietnia 2017
22 maja 2017