Rada Rodziców

 

Przewodniczący: Tomasz Krawczyk
Zastępca: Kinga Marcinkowska
Sekretarz: Sławomir Obsada
Skarbnik: Katarzyna Jaskóła
Członkowie Prezydium: Janina Jędrusik

 

numer konta  Rady Rodziców 02 8437 0002 0020 0215 9999 0001