Sherlock Holmes

Wyniki konkursu

„Jak na to wpadłeś, Holmesie? Edukacja przez dedukcję”

 

Kategoria „Komiks w języku angielskim”:

I nagroda – Bartosz Lazar, Szkoła Podstawowa nr 13, Chorzów;

II nagroda – Joanna Wróblewska, Szkoła Podstawowa w Wysokiej;

III nagroda – ex aequo Jakub Kancerek, Szkoła Podstawowa nr 45, Bytom,

oraz Daniel Zimoch, Szkoła Podstawowa nr 13, Chorzów.

 

Kategoria „Prezentacja multimedialna”:

I nagroda – Zuzanna Stachera, Szkoła Podstawowa w Wysokiej;

II nagrody nie przyznano;

III nagroda – Jakub Kojda i Mateusz Kamiński, Szkoła Podstawowa nr 13, Chorzów.

 

Kategoria „Limeryk”:

I nagroda – Martyna Tomas, Szkoła Podstawowa nr 13, Chorzów;

II nagroda – Aleksandra Popęda, Szkoła Podstawowa nr 37, Chorzów;

III nagroda – Patrycja Maj Szkoła Podstawowa nr 13, Chorzów.

 

Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy!

Nagrody zostaną przesłane pocztą lub wręczone osobiście.

————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – KOMUNIKAT!!!

W związku z napływającymi do Organizatora informacjami o chęci wzięcia udziału w konkursie przez szkoły, do których uprzednio nie dotarły zaproszenia, termin nadsyłania prac konkursowych zostaje ostatecznie i nieodwołalnie przesunięty na piątek, 4 kwietnia 2014. W związku z powyższą zmianą wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 kwietnia na stronie internetowej szkoły.

————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – KOMUNIKAT!!!

1. Z przyczyn organizacyjnych termin nadsyłania prac konkursowych zostaje przesunięty na 14 marca 2014.
Dotychczasowy termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulega zmianie – zgodnie z zapisem regulaminu będzie to 24 marca 2014.

2. Zmianie ulega brzmienie par. 3, pkt. 5 Regulaminu, w części dotyczącej zadania konkursowego z informatyki:

„Pokaz slajdów może dotyczyć jednego z trzech tematów:
1. Sherlock Holmes – postać literacka;
2. Życie i twórczość Arthura Conana Doyle’a;
3. Dzień Holmesa w mojej szkole”.

Zmiana w regulaminie jest podyktowana chęcią umożliwienia udziału w konkursie w pełnym zakresie przedmiotowym także uczniom tych szkół, w których nie odbył się Dzień Holmesa.

————————————————————————————————————————————————————

Osoba, której profil widnieje powyżej, jest fikcyjną postacią literacką.
Mimo to niestrudzonym badaczom jej losów udało się ustalić, że…

…6 stycznia 1854 roku, w Hutton Hall, w angielskim hrabstwie Yorkshire,

przyszedł na świat

Sherlock Holmes

późniejszy genialny detektyw,

bohater wielu niezwykłych historii i przygód,

opisanych przez brytyjskiego pisarza,

sir Arthura Conana Doyle’a.

Dla uczczenia 160. rocznicy tego wydarzenia,
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Tadeusza Kościuszki w Chorzowie
pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału
w
międzynarodowym konkursie interdyscyplinarnym pod nazwą

JAK NA TO WPADŁEŚ, HOLMESIE?
EDUKACJA PRZEZ DEDUKCJĘ

 

Zaproszenie jest skierowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich nauczycieli.

Regulamin konkursu znajduje się [Nie znaleziono pliku]