REFORMA OŚWIATY

Uchwała UM Nr XXXIII/607/17 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium uchwala_607

Uchwała UM Nr XXXIII/605/17 z dnia 30.03.2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe –  uchwala_605

W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji zamieszczamy poniżej linki stron, na których można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.