PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z GWO

Dnia 13 grudnia 2013r. uczniowie klas szóstych naszej szkoły przystąpili do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty.

Sprawdzian rozpoczęto o godzinie 9.00 w salach lekcyjnych pod nadzorem nauczycieli.

Po zapoznaniu się z instrukcją uczniowie przystąpią do sprawdzania swej wiedzy i umiejętności, na co mieli 60 minut.

Nauczyciele matematyki

Możliwość komentowania jest wyłączona.