Miesięczne archiwum: Wrzesień 2015

Wielkie kasztanobranie

Świetlica szkolna ogłasza konkurs na
Mistrza Kasztanobrania!
Chcąc nim zostać należy przynieść do świetlicy
jak największą ilość kasztanów.
Kasztany muszą być: SUCHE, BEZ PĘKNIĘĆ i WOLNE OD PLEŚNI.

Termin zbiórki: 1.10. – 16.10.2015r.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Warunki ubezpieczenia PZU

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

WAŻNA INFORMACJA!!!

DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników – wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016 przysługuje uczniom klas III według kryterium dochodowego (kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie).

O wyprawkę mogą się też starać osoby, które przekraczają powyższe kryterium dochodowe, ale znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (np. choroba, bezrobocie, śmierć, wypadki losowe).

Wyprawkę mogą otrzymać również uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (np. niedosłuch centralny, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa) niezależnie od kryterium dochodowego.

Kwota dofinansowania wynosi 225 złotych.
Wnioski o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej szkoły (NASTĘPNA STRONA)
lub w plikach do pobrania w prawej kolumnie strony,
lub w sekretariacie szkoły.

Ostateczny termin składania wniosków: 9 wrzesień 2015r.

Czytaj dalej