Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Nasza szkoła coraz piękniejsza…

Po powrocie z wakacji na pewno wszyscy zauważyli zmiany w wyglądzie naszej szkoły… We wszystkich salach lekcyjnych zostały wymienione drzwi. Wyremontowana została również świetlica szkolna, powstał m.in. kącik czytelniczy i nowy kącik zabaw dla dzieci. Nowy, piękny wygląd zyskał także pokój przeznaczony do nauki. Czytaj dalej

Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej nr 13 w Chorzowie

Regulamin korzystania z pełnopłatnych obiadów szkolnych

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Harmonogram zajęć wychowawców

 

 

 

 

Egzamin na kartę rowerową

17 września (środa) od godziny 14:30 rozpocznie się egzamin praktyczny na kartę rowerową.

Przypominam, że to tej części egzaminu mogą przystąpić jednie te osoby, które zdały część teoretyczną egzaminu na kartę rowerową.

Na egzamin należy zabrać ze sobą kartkę – wręczoną po zdanym egzaminie teoretycznym, na której znajdują się zgodą rodzica/opiekuna, podpis wychowawcy oraz podpisy potwierdzające zdaną cześć teoretyczną egzaminu.

Egzamin będzie przeprowadzony na boisku szkolnym w powyżej podanym terminie.
Każdy uczestnik będzie sprawdzany pod kątem umiejętności jazdy na rowerze po wyznaczonym torze oraz praktycznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej na swoim rowerze lub rowerze pożyczonym od innego uczestnika egzaminu. Rower musi być sprawny technicznie.

Jeżeli uczeń samodzielnie przyprowadzi rower na egzamin, proszę również  o dostarczenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna na  samodzielne przyjście na egzamin oraz samodzielnie powrót do domu oraz, że na ten czas rodzice/opiekunowie biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko.